• Hjem
 • Regnskap
 • Lønn
 • Årsavslutning
 • Digitalisering
 • Faglig prosjektleder
 • Om oss
 • Kontakt

Faglig prosjektleder

fra Abacus Ratio

Hensikt/

bruksområdet

Kunder som skal i gang med Visma.NET eller er i gang med Visma.NET og har potensialet for økt effektivitet, kontroll og innsikt. Bistanden fra Abacus Ratio er tilpasset kunden med fokus på å skape gode rutiner, stor grad av automasjon/digitalisering og ikke minst kontroll og avstemmingsrutiner. Fremdriften er avhengig av kundens evne til å absorbere endringene i egen organisasjon.

2 alternative pakker

Asset 206

Light

15.000,- per måned

(0 i etablering)

så lenge kunden ønsker.

Ment for prosjekter uten logistikk og/eller mindre kunder.

Anbefalt minimum varighet 3-6 måneder.

Asset 206

Komplett

25.000,- per måned

(0 i etablering)

så lenge kunden ønsker.

Ment for prosjekter med logistikk eller større finans kunder.

Anbefalt minimum varighet 3-12 måneder.

Hva som faktisk utføres

Faglig prosjektleder tar ansvar for å avlaste kunden på alle områder konsulentene i dag forventer at kunden skal gjøre oppgaven eller foreta beslutningen. Hva som rent faktisk gjøres er helt avhengig av kundens nivå og kapasitet. Det samme er fremdriften. Proaktive, ivrige og kompetente kunder vil få mye overordnet bistand og gode diskusjoner på rutine endringer og gjennomføring. Kunder med kapasitetutfordringer og/eller kompetansehuller vil få mer hands on bistand til oppgaveløsning. Varigheten på bistanden vil derfor i stor grad styres av hvilket nivå man legger dette på og hvor langt man ønsker å komme.

Eksempler på bistand er:

 • Saldoinnlegging
 • Rapportdefinisjoner
 • Definere egnede forespørsler og dashboard
 • Kvalitetssikre konsept og løsningsskisse
 • Avvikshåndtering
 • Avstemming av IB
 • Faglig support telefon
 • Automatiseringsplaner
 • Driftsmidler og avskrivninger
 • Periodisering
 • Godkjenningsprosedyrer
 • Myndighetsrapportering og avstemming (mva./AGA etc.)
 • Bank integrasjoner, automatisering av remittering og innbetalinger.
 • Agio og utenlandsbetalinger inn og ut
 • Likviditet
 • Forhåndsbetalinger fra kunder og til leverandører
 • Reskontro oppfølging
 • Purringer og purrerutiner.
 • Inkassostrukturer
 • Varelager, påløpt kostnad, levert ikke fakturert inntekt, uopptjent inntekt mm.

Overordnet er det fokus på å utnytte systemet optimalt for live regnskapsdata, få høy grad av automatisering og kontroll.